TABELA MAKSIMALNE DEBELINE PREBIJANJA (mm)

Tolerance prostih mer: ISO 2768-1.

Facebook